ช่องทางการโอนเงิน

ช่องทางการโอนเงิน

บัญชีสำหรับลูกค้าชำระ โอนเงิน, ฝากจ่ายค่าสินค้า เท่านั้น