โอนเงินไปจีนผ่านแอพได้แล้ววันนี้
บริการโอนเงินไปจีน โอนเงินหยวน จ่ายค่าสินค้า taobao tmall 1688 เติมเงิน alipay

อัตราแลกเปลี่ยน

โอนเงินไปจีน
บาท หยวน

5.02
เริ่มใช้วันที่ 12/06/2021 (13:00)

อัตราแลกเปลี่ยน

โอนเงินมาไทย
หยวน บาท

งดให้บริการชั่วคราว

บริการของเรา

โอนเงินหยวนไปจีน

บริการ โอนเงินไปจีน

โอนเงินหยวนให้ร้านค้าจีน โอนค่าสินค้าไปจีน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจีน

ฝากจ่ายค่าสินค้า taobao tmall 1688 ร้านค้าจีน เติมเงิน alipay

บริการ ฝากจ่ายค่าสินค้า

ฝากจ่ายค่าสินค้า taobao, tmall, 1688 เติมเงิน Alipay WeChat ฝากจ่ายค่าสินค้าให้ร้านค้าจีน

แลกเงินหยวน

บริการ โอนเงินมาไทย

บริการโอนเงินกลับไทย โอนเงินหยวนเข้าบัญชีจีน รับเงินบาทที่ไทย

ขั้นตอนการใช้บริการ
โอนเงินไปจีน & ฝากจ่ายค่าสินค้า

1. เปิดบิลโอนเงิน, ฝากจ่าย
 • ผ่านระบบลูกค้า
 • แจ้งเจ้าหน้าที่เปิดบิล
2. ตรวจสอบบิล
 • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนชำระเงิน
3. ชำระเงิน
 • ลูกค้าชำระเงินตามยอดเรียกเก็บ
  ** เข้าบัญชี บริษัท เอ็นพีเอ็มอินเตอร์ เท่านั้น**
4. แจ้งชำระเงิน
 • ผ่านระบบลูกค้า
 • ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทาง
 • Email: cs@npmyuan.com
 • Line: @npmyuan
5. รับหลักฐานการโอน
 • เจ้าหน้าที่ส่งหลักฐานให้ลูกค้าภายใน 24 ชม. หลังดำเนินการสำเร็จ

ข่าวสารและโปรโมชั่น