แจ้งระเบียบการขอคืนเงิน

แจ้งระเบียบการขอคืนเงิน

...

แจ้งประกาศ : ไอดีสำหรับการใช้กดจ่ายแทน เถาเป่า 1688 (ไต้ฟู่)

แจ้งประกาศ : ไอดีสำหรับการใช้กดจ่ายแทน เถาเป่า 1688 (ไต้ฟู่)

...

แจ้งปิดบริการ ช่วงเทศกาลตุรษจีน 25 ม.ค. - 21 ก.พ. 64

แจ้งปิดบริการ ช่วงเทศกาลตุรษจีน 25 ม.ค. - 21 ก.พ. 64

..

ประกาศวันหยุด วันชาติจีน 25 ก.ย. - 4 ต.ค. 63

ประกาศวันหยุด วันชาติจีน 25 ก.ย. - 4 ต.ค. 63

...

ประกาศวันหยุด 5-6 กรกฏาคม 2563

ประกาศวันหยุด 5-6 กรกฏาคม 2563

ประกาศวันหยุด 5-6 กรกฏาคม 2563 บริษัทจะเปิดทำการปกติ วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ประกาศงดให้บริการ แลกเงินหยวน เป็นเงินบาท ชั่วคราว

ประกาศงดให้บริการ แลกเงินหยวน เป็นเงินบาท ชั่วคราว

...

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ชั่วคราว วันที่ 19/06/63 เวลา 20.00 - 24.00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ชั่วคราว วันที่ 19/06/63 เวลา 20.00 - 24.00 น.

..

ประกาศวันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 พ.ค. 63

ประกาศวันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 พ.ค. 63

...